HAKKIMIZDA

?irketimiz 2004 y?l?nda Ramazan ADIYAMAN taraf?ndan kurulmu?tur. ilk dönemlerde sadece kal?psal plastik kasa imalat? ile ba?layan hizmetimiz ilerleyen y?llarda talep ve tercih sebepleri do?rultusunda hizmet alanlar?n? geni?leterek büyük boy kasa ve özel boyut kasa imalat?da sunmu?tur. Kalite ve Güvenden ödün vermeden bu ba?ar?lara imza atm?? bulunmaktay?z.  

 

air max air max