ANASAYFA

Web Sitesimize ho?geldiniz…
    Adana'n?n ve Türkiye'nin, plastik kasa imalat? ile öncü ?irketi olan Arabac?o?lu Plastik, ?malatlar?m?zda geri dönü?ümlü hammadde kullan?lmaktad?r. Bu sayede hem ye?ili seviyoruz, hem do?ay? koruyoruz.. Ürünlerin sa?l?k bir ?ekilde ta??nmas?n? sa?layan kasalar ile i?imiz bitmiyor. K?r?lan, yada ihtiyac? kar??lamayan kasalar yeniden i?lenerek ihtiyaca göre kullan?m?n?za sunuluyor.

   Sizlerde do?aya ve gelece?imize katk?da bulunun, ta??ma i?lemlerinde plastik kasay?, kasa tercihinde Arabac?o?lunu tercih ediniz..

airmaxco airmaxco